bWhlmZ8lVDUhHVNDlz5NMQ5XYclGFSt6Jp4RLAzkbu1wQ0kfJfsLbSIlbY65P5Pb

NFF Fotballdommertest

Alle som skal ta fotballdommertesten skal ha fått invitasjon på e-post. Du må registrere deg hvert år. Dersom du ikke har fått denne i innboks - sjekk søppelpostmappen din.

  • Hvert år du bruke lenken som ligger i e-posten du har fått fra Norsk Test for å registrere deg.
  • Når registreringen er fullført vil du ha fått tre testforsøk tilgjengelig.
  • Du kan starte test fra enten Min side eller fra startknappen på denne siden.
  • Når du logger inn til Min side - oppdater personlige opplysninger slik at de er korrekte.

Har du problemer med å logge på må du kontakte kretsen din.

NFF Rekruttdommertest

Hvis du skal ta rekruttdommertesten må du først registrere deg for årets test.

Du vil få en e-post fra din kursleder eller instruktør hvor du må bruke lenken i eposten for å registrere deg for årets test.

Du kan ikke gjøre noe før du har mottatt e-post invitasjon fra kretsen.

Når du har registrert deg kan du starte testen.

Dette gjør du fra Min side eller fra knappen over.

Har du problemer med å logge på må du kontakte kretsen din.

Testen krever din e-post addresse og passord som du oppga i registreringen.
Testen kan tas hjemmefra.

Start NFF Fotballdommertest og Rekruttdommertest